Opći Poslovni Uvjeti

Uvod

S obzirom na naše nalogodavce s pravnim statusom poduzetnika prema § 14 BGB, pravnu osobu javnog prava ili javnim pravom posebnim imovinama, naši opći poslovni uvjeti smatraju se dogovorenim. Odstupanja zahtijevaju našu pisanu potvrdu. Ako se, unatoč odredbama nalogodavca koje odstupaju, nalog izvrši, tada se odnosi samo na svako odstupanje od zakonskog prava koje se odnosi na određenu odredbu.

Zadržavamo pravo na svako vrijeme izmijeniti ove opće poslovne uvjete uz prethodno pismeno obavještenje nalogodavca. U slučaju promjena na štetu nalogodavca, ovaj ima pravo na izvanredno raskidanje važećih ugovora s trenutnim učinkom u roku od mjesec dana od primitka obavijesti.

I. Pismena Forma

 1. Sve navedene izjave volje i činjenice (npr. informacije) moraju biti u pisanom obliku; to također vrijedi za promjene narudžbe ili sporazuma.
 2. Pismena forma također može biti očuvana medijima elektroničke komunikacije koji su prikladni za neposredni pisani ispis. Dokaz o primitku leži na pošiljatelju.

II. Narudžba i Prihvaćanje

 1. Narudžbe koje nam je dao nalogodavac obvezujuće su tek nakon što ih potvrdimo.
 2. Naša obveza izvršenja određuje se na temelju specifičnih uputa koje je nalogodavac potvrdio. Naknadne promjene na zahtjev nalogodavca, uključujući one koje su uzrokovane prekidima u proizvodnji, opravdavaju daljnju obvezu plaćanja od strane nalogodavca. To se odnosi i na ponovljeni tisak uzoraka koji se traže zbog manjih odstupanja od predloška.
 3. Obveza za isporuku trećim osobama ne utječe na međusobna prava i obveze iz osnovnog odnosa.
 4. Posebno napravljeni skice, nacrti, probni tisak, korekture, izmjene isporučenih ili prenesenih podataka i slični prethodni radovi na zahtjev nalogodavca naplaćuju se odvojeno.
 5. Također imamo pravo, ali ne i obvezu, izvoditi potrebne prethodne radnje bez savjetovanja s nalogodavcem, samostalno i naplaćivati ih odvojeno, ako to služi ekonomskom interesu nalogodavca ili pridonošenju roka izvršenja narudžbe. Ako nalogodavcu nastanu dodatni troškovi veći od 10% ponude, za prekoračeni dio dodatnih troškova mora se unaprijed dobiti suglasnost nalogodavca.
 6. Kod narudžbi na zahtjev imamo pravo nabaviti materijal za cjelokupnu narudžbu i odmah ga staviti na raspolaganje.
 7. Imamo pravo koristiti stručno osposobljene treće osobe kao podizvođače ili dodijeliti cijelu narudžbu takvim trećim osobama.

III. Cijene i Naknade

 1. Troškovne procjene nisu obvezujuće dok ne potvrdimo narudžbu.
 2. Cijene se temelje na trenutnim troškovima materijala, plaća i ostalih troškova na dan izdavanja ponude. Povećanja ovih troškova između izdavanja ponude i izvršenja narudžbe dozvoljena su ako je to izričito navedeno u našoj ponudi.
 3. Navedene cijene su neto, bez poreza na dodanu vrijednost, FOB naše tvornice ili skladišta.
 4. Za isporuke unutar zemlje dodaje se porez na dodanu vrijednost u zakonom propisanom iznosu.
 5. Pakiranje, otprema, osiguranje i ostali troškovi otpreme bit će naplaćeni zasebno.
 6. Za određivanje težine za naplatu uzimaju se u obzir težina robe i materijala za pakiranje.

IV. Uvjeti Plaćanja

 1. Osim ako nije drukčije dogovoreno, računi se plaćaju odmah bez odbitaka.
 2. Kod više izvršenja narudžbe, svaka pojedinačna isporuka može se zasebno fakturirati.
 3. Ako se rok plaćanja prekorači, imamo pravo naplatiti kamate u visini zakonske kamatne stope.
 4. Troškove naplate potraživanja, uključujući sudsku naknadu, snosi nalogodavac.